https://www.mainreplica.com replica rolex rolex replica https://www.havereplica.com/ headreplica.com replica rolex https://www.leapreplica.com/ fake rolex wellreplica.com fake watches http://www.replicanice.com/ www.fake-watch.cn http://www.wannareplica.com/ fake rolex replica rolex https://www.fondreplica.com/ https://firmreplica.com/ replica watches https://fairreplica.com/ exitreplica

Тәуекелдерді басқару – Qazgeology

Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Тәуекелдерді басқару

«Қазгеология» АҚ тәуекелдерді басқару процесінің мақсаты – пайда алу және шығындарды болдырмау мақсатында мүмкіндіктерді барынша пайдалану арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізу.

2012 жылғы 30 мамырда (№5/12 хаттама) «Қазгеология» АҚ Директорлар кеңесі «Қазгеология» АҚ тәуекелдерді басқару саясатын (бұдан әрі – Саясат) бекітті.

Тәуекелдерді басқару саясаты
Тәуекелдерді бағалау және анықтау ережелері

«Қазгеология» АҚ-да тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу қажетті инфрақұрылым мен мәдениетті белгілеуді және дамытуды білдіреді, сондай-ақ шығындардың алдын алу және пайданы барынша арттыру мақсатында «Қазгеология» АҚ қызметінің барлық бағыттарына, функцияларына немесе процестеріне тән тәуекелдерді анықтаудың, талдаудың және бағалаудың, мониторингілеудің, бақылаудың және басқарудың логикалық және жүйелі әдістерін қолдануды қамтиды.

«Қазгеология» АҚ тәуекелдерді басқару процесінің негізгі элементі – оның ұйымның ерекшелігімен, қызметтің негізгі қағидаттарымен, бизнес-процестермен бірігуі және әрбір қызметкердің тәуекелдерді басқару процесіне тартылуы.

Тұтастық

Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесі ішіндегі жиынтық тәуекел элементтерін қарау

Ақпараттандыру

Тәуекелдерді басқару объективті, сенімді және өзекті ақпараттың болуымен қатар жүреді

Құрылымдылығы

Тәуекелдерді басқарудың кешенді жүйесі нақты құрылымға ие

Ашықтық

Тәуекелдерді басқару жүйесін автономды немесе оқшауланған жүйе ретінде қарастыруға тыйым салу

Кезеңділік

Тәуекелдерді басқару процесі – оның компоненттерінің үнемі қайталанатын циклі

Үздіксіздік

Тәуекелдерді басқару процесі тұрақты негізде жүзеге асырылады

«Қазгеология» АҚ Басқармасы тоқсан сайын «Қазгеология» АҚ Директорлар Кеңесінің қарауы және бекітуі үшін «Қазгеология» АҚ-ға тәуекелдерді басқару туралы есептерді ұсынады.

«Қазгеология» АҚ Саясаты шеңберінде өз қызметін жүзеге асыру кезінде «Қазгеология» АҚ Жалғыз акционері және басқа да мүдделі тараптар үшін тәуекелдерді іске асырудың мүдделері мен салдарын ескереді.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында «Қазгеология» АҚ Ішкі аудит қызметінің «Қазгеология» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігіне жыл сайынғы бағалауды, оның ішінде сыни тәуекелдерді азайту жөніндегі ағымдағы іс-шараларды жүргізуі көзделеді.

Отчеты по рискам

Although we're investigating the processed ladies' Patek Philippereplica observe below, let's lightly point out the facts with the movements inside of. The particular Level of quality Two hundred and fifteen is equipped with a new Gyromax harmony, conquering with 31,900 vibrations each hour, ensuring an abiding, working accuracy. The actual Gyromax equilibrium is unique in this, instead of employing a stability side together with threaded pockets and anchoring screws, this product uses weight loads arranged into your side which can be rotated on their increasing pins as a way to slowly move the muscle size with the fat inside or even external. Moreover, the actual intensive sportfishing regarding menu and also bridge ends increase the movement's appearance and www.replica-watches.is remove particles in the course of repairing. Just about all 157 motion factors are separately designed to make sure the precision, longevity, along with reliability of the entire wrist watch. Your movements can do an electrical book which range from Thirty-nine hours for you to 46 several hours. The whole movements can be viewed via a pearl gem circumstance back again.
close-link