https://www.mainreplica.com replica rolex rolex replica https://www.havereplica.com/ headreplica.com replica rolex https://www.leapreplica.com/ fake rolex wellreplica.com fake watches http://www.replicanice.com/ www.fake-watch.cn http://www.wannareplica.com/ fake rolex replica rolex https://www.fondreplica.com/ https://firmreplica.com/ replica watches https://fairreplica.com/ exitreplica

Тағылымдама – Qazgeology

Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Тағылымдама

стаж_2

«Қазгеология» АҚ Қазақстанның геологиялық саласының кадрлық әлеуетін дамытуға басымдық береді. Осы бағыт бойынша жұмыстың маңызды бөлігі – әртүрлі деңгейдегі бейінді оқу орындарымен өзара әрекеттесу. Үміткердің практикадан немесе тағылымдамадан өтуін ұйымдастырудың негізгі мақсаты – үміткердің жұмыста кейіннен пайдалануы үшін практикалық тәжірибе мен дағдыларды меңгеруі. «Қазгеология» салада мансап құрудың алғашқы қадамы ретінде студенттерге өндірістік практика мен тағылымдамадан өтуге мүмкіндік береді, оның аясында олар өз мамандығы бойынша теориялық білімдерін нақты өндірістік жағдайларда меңгеретін практикалық дағдылармен бекіте алады, өз күштерін сынап көріп, өздерінің болашақ мамандықтары туралы көбірек біле алады.

Ынтымақтастық білім беру ұйымдарында жас мамандарды мақсатты даярлауды, компанияда өндірістік практика жүргізуді, ғылыми саладағы ынтымақтастықты және тағы басқаларды көздейді.

Практикадан өту кезінде студентке жұмыс орнында бейімделуге көмектесетін тәжірибелі тәлімгер тағайындалады.

Осы уақыт ішінде өзін жақсы көрсеткен студенттер компанияның кадрлық резервіне қабылданады.

Практикадан/тағылымдамадан өту міндеттері:

  • Үміткерлердің практикалық тәжірибе мен жұмыс дағдыларын меңгеруі
  • Қоғамға жүктелген міндеттер мен функцияларды практикалық зерттеу
  • Үміткерді Қоғам жұмысын ұйымдастырумен таныстыру
  • Үміткердің оқу процесінде алған білімдерін бекіту және тереңдету.

«Қазгеология» АҚ-да практикадан немесе тағылымдамадан өтуге қалай үміткер болуға болады?

Қоғамда практика немесе тағылымдамадан өтуді қалайтын үміткер келесі құжаттарды жібереді:

1. Өтінішхат

Үлгіні жүктеу (.doc 120 kb)

2. Өтінім

Үлгіні жүктеу (.doc 36 kb)

3. Түйіндеме

Практикадан немесе тағылымдамадан өту үшін үміткерді сипаттайтын өзге де құжаттар

Ұсынылған құжаттарды талдаудан өткеннен кейін және практикаға немесе тағылымдамаға қабылдау туралы шешім қабылдағаннан кейін практикадан/тағылымдамадан өту туралы Шарт жасалады.

Although we're investigating the processed ladies' Patek Philippereplica observe below, let's lightly point out the facts with the movements inside of. The particular Level of quality Two hundred and fifteen is equipped with a new Gyromax harmony, conquering with 31,900 vibrations each hour, ensuring an abiding, working accuracy. The actual Gyromax equilibrium is unique in this, instead of employing a stability side together with threaded pockets and anchoring screws, this product uses weight loads arranged into your side which can be rotated on their increasing pins as a way to slowly move the muscle size with the fat inside or even external. Moreover, the actual intensive sportfishing regarding menu and also bridge ends increase the movement's appearance and www.replica-watches.is remove particles in the course of repairing. Just about all 157 motion factors are separately designed to make sure the precision, longevity, along with reliability of the entire wrist watch. Your movements can do an electrical book which range from Thirty-nine hours for you to 46 several hours. The whole movements can be viewed via a pearl gem circumstance back again.
close-link